Print this page
25 sierpień 2016

Wpisz zaległe alimenty do BIG za 1 zł

1910

Przyłącz się do Akcji Big Info Monitor "Odzyskuj alimenty" . Akcja skierowana jest do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów. Często egzekucja komornicza nie jest wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń. Często osoby zobowiązane do płacenia alimentów uchylają się od tego obowiązku i wykorzystują wszystkie możliwe metody, aby nie płacić, mimo że ich sytuacja materialna pozwala regulować te zobowiązania. Obecnie możesz wpisać dłużnika do rejestru za  1 złTakie osoby często ukrywają swoje dochody oraz majątek. Również polskie prawo nie dostarcza wielu argumentów, które skutecznie motywowałyby do regulowania tego rodzaju zaległości. Bezkarność osób, które nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego stanowi poważny problem i w konsekwencji prowadzi do znacznego obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządowych. Jednak to nie państwo i samorządy są najbardziej poszkodowane w tej sytuacji. Luki w polskim prawie najbardziej odbijają się na dzieciach, które nie otrzymują należnych im świadczeń. 

Last modified on czwartek, 17 sierpień 2017 14:36