Print this page
03 kwiecień 2018

Pracodawco zatrudniając dłużnika alimentacyjnego legalnie pomagasz dzieciom

1453

 

Pracodawco brakuje Ci rąk do pracy?

PRACODAWCO zatrudniając dłużnika alimentacyjnego legalnie POMAGASZ DZIECIOM

Co może dłużnik alimentacyjny który nie ma pracy i nie może jej sam znaleść? Może zgłosić się do Urzędu Pracy i poprosić o skierowanie go do robót publicznych.

 https://www.up.warszawa.pl/…/formy-wsparcia/roboty-publiczne
 https://zielonalinia.gov.pl/-/roboty-publiczne-32213
 http://psz.praca.gov.pl/…/wsparcie-tworzen…/roboty-publiczne

 

 

 

 

 Co to są roboty publiczne i jaki jest ich główny cel?

Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany do wykonywania robót publicznych?

Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych może otrzymać każda osoba bezrobotna, na podstawie ustalonego profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.

Kto może być organizatorem robót publicznych?

Roboty publiczne mogą być organizowane przez:

  • powiaty (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),
  • gminy,
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
  • spółki wodne i ich związki.

Organizator robót publicznych może wskazać pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne i wówczas ten wskazany pracodawca będzie beneficjentem pomocy.

Co zyskują pracodawcy organizujący roboty publiczne?

Pracodawca, który w ramach robót publicznych zatrudniał skierowanych bezrobotnych otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na ich:

  1. wynagrodzenia,
  2. nagrody,
  3. składki na ubezpieczenia społeczne.

 

Wszyscy zyskują!

DZIECI, bo otrzymują należne im alimenty

DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, bo otrzymuje wynagrodzenie i spłaca zadłużenie 

GMINA, bo 40% odzyskanych w ten sposób kwot trafia do budżetu gminy, która może je spożytkować np. na budowe przedszkoli, żłobków, szkół

PAŃSTWO/PODATNICY, bo otrzymuje podatkii, 60 % odzyskanej w ten sposób kwoty do budżetu Państwa.